Voorwaarden winactie:

1. De winactie wordt uitgeschreven door Ford Nederland B.V. gevestigd te Amstelveen. Op deze winactie zijn actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u dit inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie.

5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.

6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

8. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

9. Ford Nederland B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

12. Medewerkers van Ford Nederland B.V. of Ford-dealers zijn uitgesloten van deelname.

13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties en reviewacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Ford Nederland B.V. voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Ford Nederland B.V.

15. Ford Nederland B.V. handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.